NÁŠ NOVÝ DOM

Aj s vašou pomocou sa nám podarilo vyzbierať peniaze na kúpu a rekonštrukciu nového príbytku pre naše ratolesti

Kým ukazujeme našim chlapcom lepšiu cestu, vychovávame ich, tak s nimi rastie aj naša skúsenosť. Nanešťastie, počet pouličných detí v meste Kisumu taktiež stúpa.

Až donedávna sme pre činnosť Rehabilitačného centra sv. Filipa Neriho (SPNR) využívali prenajatý dom. Po zvážení, diskusiách a prehodnotení možností sme sa rozhodli presťahovať do vlastných priestorov. Našli sme pekný dom v blízkosti Viktóriinho jazera, neďaleko nášho bývalého sídla.

Avšak tento dom bol dlho nevyužívaný. Potrebovali sme ho náležite zrenovovať a prispôsobiť našim potrebám a miestnym legislatívnym štandardom pre detské centrum. Museli sme znovu zaviesť elektrinu a vodu, spevniť konštrukciu, položiť novú dlažbu v niekoľkých miestnostiach, zariadiť kuchyňu, postaviť vonkajšie suché WC a futbalové ihrisko. Taktiež sme museli prispôsobiť ubytovacie priestory, spoločenskú miestnosť s jedálňou a vnútornú kúpeľňu.

Za to všetko vám patrí srdečné 'pán Boh zaplať!' Hlavným sponzorom bola však ako vždy Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety, ktorá výrazne finančne prispela k nákupu nehnuteľnosti. Na všetky ostatné uvedené výdavky sme sa spoliehali na dobrú vôľu ľudí. S radosťou oznamujeme úspešné zakončenie tohto projektu!.

Čo je naše POSLANIE?

Staráme sa o najchudobnejších, najzraniteľnejších jednotlivcov roztrúsených po uliciach mesta Kisumu. Tými sú spravidla maloletí chlapci závislí na lacných drogách, opustení svojimi rodinami, ponechaní napospas osudu, na milosť náhodného okoloidúceho. Pouliční chlapci sa zriedka stretnú s empatiou. Život s nimi zaobchádza kruto. My im však ponúkame druhú šancu. Ak preukážu dobrú vôľu a spoluprácu, robíme všetko preto, aby sme im pomohli uniknúť z blúdneho kruhu drogovej závislosti, ukázali im správnu cestu a pomohli im k samostatnosti. Táto cesta je plná prekážok a výziev takmer na každom kroku.

Pri čítaní nasledujúcich odsekov môžete nahliadnuť do procesu, ktorým sa ich systematicky usilujeme vyviesť ich z drogovej závislosti, reintegrovať ich späť do ich komunít a pomôcť im rásť a kvitnúť v živote.

NAŠA MISIA

Našim cieľom je komplexná transformácia. Krok za krokom - od prvého zaklopania na našu bránu, cez proces rehabilitácie až po úspešné opätovné začlenenie vzdelávacieho systému a komunity.

2016-2024

Od začiatku našej aktivity v Kisumu, teda od roku 2016 sme doteraz pracovali s takmer 200 deťmi. Z nich sa nám podarilo úspešne reintegrovať 29 detí do ich pôvodných komunít. S našou pomocou 32 detí úspešne ukončilo základné vzdelanie.

POSÁDKA

Počet detí v SPNR sa neustále mení. V súčasnosti poskytujeme prístrešie 14 chlapcom, dvaja sú na základnej škole, štyria na strednej. Osem chlapcov je čerstvo prijatých a sú v prvých fázach rehabilitácie. O prebehu celého rehabilitačného procesu v SPNR sa dozviete nižšie na tejto stránke.

VZDELÁVANIE

Keďže v Keni nie je školská dochádzka ani náhodou zadarmo, je výsadou sa na nej zúčastňovať. Mnoho detí sa k nej ani nikdy nedostane. Celkovo z našich zdrojov hradíme vzdelávanie približne 42 detí. 24 chlapcov navštevuje stredné školy.

ŠTATISTIKA: Na uliciach Kene bojuje denne o prežitie viac ako 300.000

Podľa údajov poskytnutých keňskou vládou sa v roku 2018 odhadoval počet pouličných detí na 300 000 vo veku od 4 rokov do dospelosti. Presnosť tohto čísla je však spochybniteľná, nakoľko o týchto deťoch zväčša nie sú žiadne byrokratické záznamy. Väčšina týchto detí prežíva zo dňa na deň a notoricky zneužíva lacné inhalačné drogy, ako napr. letecké palivo a lepidlo na topánky, ako aj rastlinné drogy ako khat a marihuana. Dlhodobé účinky sú fatálne. Po rokoch zneužívania inhalačných látok už dieťa nie je schopné učiť sa novým zručnostiam ani prijímať zložité informácie. V dôsledku rôznych chorôb, podvýživy, násilia alebo problémov súvisiacich s drogami dĺžka života týchto úbožiatok zriedka prekročí 25 rokov. Pouličné deti sú vylúčené z akejkoľvek sociálnej interakcie s ostatným obyvateľstvom, a to buď ich ignorovaním alebo fyzickým zastrašovaním. Takéto žalostné pomery vytvárajú blúdny kruh drog, lúpeží a násilia, ktorý im takmer úplne znemožňuje uniknúť z tejto biedy. Tieto deti sú zvyčajne vystavené rôznym formám zneužívania od raného detstva, preto sú ich povahové črty a správanie zásadne narušené.

 • Poskytujeme deťom z ulice bezpečný a láskyplný domov, kde sa snažíme žiť ako rodina. Zaisťujeme im všetky základné potreby, akými sú strava, bývanie, odev, lieky a voľnočasové aktivity. Naši kvalifikovaní sociálni pracovníci zabezpečujú vyhľadávanie nových prípadov, následne sú pri prvom kontakte a vstupných rozhovoroch s nováčikmi, poskytujú deťom priebežné poradenstvo v rodnom jazyku konkrétneho chlapca. Vďaka nim vieme zabezpečiť efektívny rehabilitačný proces.

 • PRVÝ KONTAKT & PRIJÍMACÍ PROCES

 • REHABILITÁCIA

  Cieľom rehabilitácie je zbaviť dieťa návykov z ulice, ktoré mu pomáhali prežiť do momentu, kedy k nám prišlo. Tieto návyky sú však pre bežný život v spoločnosti neprijateľné.

  Pre úspech našej práce je absolvovanie všetkých fáz procesu v SPNR kľúčové. Rehabilitačná časť programu je však najzložitejšia a najrizikovejšia, a to pre dieťa aj pre náš tím. Dôvodom je, že bývalý pouličný chlapec sa musí odučiť zlozvyky, ktoré si priniesol z ulice, prijať a pochopiť novú realitu a šance, ktoré mu ponúka. Je to náročná cesta plná výziev, no veríme, že s láskou, trpezlivosťou a podporou môžeme pomôcť tomuto dieťaťu nájsť nový smer vo svojom živote.

 • VZDELANIE & REINTEGRÁCIA

  Aby sme chlapcov zaradili do ich veku a schopnostiam primeranej triedy na základnej škole, je potrebné identifikovať a vyplniť medzery v ich základných vedomostiach. Niektorí naši chlapci až do trinástich rokov nenavštevovali žiadne školské zariadenie. Iní zasa naopak majú za sebou už niekoľko ročníkov. Náš prístup k výučbe preto musí byť vysoko individuálny, keďže každý žiak má rozdielne nedostatky zručností, ktoré mu musíme pomôcť zdokonaliť.

  Ako už bolo spomenuté, SPNR je len dočasným riešením, naším cieľom je navrátiť dieťa späť do komunity, aby sa mohlo pripraviť na samostatný život. Preto by dlhodobý pobyt v našom centre až do ukončenia základnej školy mal byť len krajným riešením.

 • NOVÝ ŽIVOT

  Na konci úspešného rehabilitačného procesu je mladý dospelý schopný rozlišovať medzi dobrom a zlom, kráčať správnou cestou, jednoducho definovateľnou základnými kresťanskými hodnotami- všeobecnými pravidlami mierumilovného, ľudského spolunažívania.

  Vieme, že sme naplnili svoje poslanie, keď náš bývalý žiak ukončí formálne vzdelanie, či už základnú, strednú školu alebo dokonca univerzitu- v závislosti od svojich zručností a dokáže si tak nájsť trvalé zamestnanie. Ako napríklad mechanik, predavač, vodič, murár, údržbár, alebo dokonca rozbehnúť vlastný malý podnik.

  Pre naše srdcia je veľkou radosťou vidieť tento malý-veľký zázrak: opustené dieťa s iskierkou nádeje vyrastá na múdreho dospelého, schopného vybudovať si vlastné rodinné zázemie pre svoje vlastné deti. Stáva sa dobrým rodičom, ktorý chápe absolútnu nevyhnutnosť lásky, vzdelania a trpezlivosti pri výchove vlastných detí.

  Je všeobecne známe, že rodina je základnou jednotkou spoločnosti. Pohoda jadrových rodín je kľúčom k zdravej a prosperujúcej spoločnosti. Transformácia sa musí začať zdola (naša práca) aj zhora. Kenijská vláda a charitatívne organizácie, ako je SPNR, úzko spolupracujú, aby zabezpečili účinnú symbiózu legislatívy a našich procesných postupov. Týmto spôsobom, krok za krokom, obraciame nepriazeň osudu a vychováme verných a zodpovedných budúcich otcov rodín. Tí sa poučia z chýb svojich rodičov, a nebudú ich opakovať.