Rehabilitačné centrum sv. Filipa Neriho

Rehabilitačné centrum sv. Filipa Neriho (SPNR) je komunitná organizácia sídliaca v slume Nyalenda, nachádzajúcom sa na predmestí keňského mesta Kisumu.

Hlavným cieľom našej činnosti je pomáhať pri riešení akútneho sociálneho problému, ktorý je rozšírený po celej Keni - znepokojivý počet detí bez domova.

Od svojho oficiálneho založenia v roku 2016 pôsobí SPNR pod záštitou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

VĎAKA VAŠEJ POMOCI SME SI ZADOVÁŽILI A OPRAVILI NOVÝ DOMOV

Aby sme mohli zabezpečiť zdravý rozvoj našich detí, zadovážili sme si nový, dôstojný domov neďaleko Viktóriinho jazera. Ten sme zrekonštruovali nie len podľa miestnych legislatívnych noriem, ale s vašou pomocou sme pri ňom vybudovali i futbalové ihrisko, preliezky, malú záhradku a pec na pečenie chleba.

To všetko sa nám podarilo vďaka štedrosti a dobroprajnosti vás- dobrodincov, sponzorov a priateľov. Za to vám v mene našich znovuzrodených chlapcov zo srdca ďakujeme.

Náročná úloha pre ľudstvo

Podľa štatistík Organizácie Spojených národov je v súčasnosti vystavených životu na ulici v dôsledku rôznych problémov a konfliktov 150 miliónov detí.

Keňská vláda odhaduje počet detí na ulici v rámci svojho teritória na 300 000 duší, pričom najmladšie z nich majú len okolo štyroch rokov.

Deti ulice v Keni

V Keni od roku 1963, kedy získali nezávislosť od koloniálnej nadvlády Veľkej Británie, neprebehol žiadny ozbrojený konflikt.

Deti bez domova, často závislé od drog, ktorých prítomnosť v uliciach je každodennou súčasťou miestneho života, sa pripisuje mnohým faktorom. Medzi hlavnými sú chudoba, hlad, zložitý a drahý prístup ku vzdelaniu, ako aj neefektivita sociálnych politík štátu.

KDE JE NÁDEJ?

Drvivá väčšina pouličných detí je odsúdená na krátku a biednu budúcnosť. Trauma, ktorú deťom spôsobuje násilie, drogy a drsný život na ulici, je nezvratná. Aj keby po svete operovali celé armády sociálnych pracovníkov, tieto hlboké rany by navždy zostali sociálnym a zdravotným problémom pre mnohé z nich. Tento osud je spečatený najmä nedostatkom medzinárodnej publicity a následne aj obmedzenými finančnými prostriedkami.

"Ak zachrániš jeden život, je to akoby si zachránil celý svet"

Základ nášho rehabilitačného programu je tento citát z Talmudu. Na ňom je vystavaný zmysel projektu.

AKÝ JE NÁŠ PRÍSTUP?

Napriek všetkým nepriazniam osudu sú deti, ktoré sú stále schopné vedome si budovať svoju budúcnosť. Ich telo a duševné zdravie neboli nenávratne zničené. Boli dostatočne silné, aby odolali náročným úskaliam života na ulici.

Naši sociálni pracovníci pochádzajú z miestnych komunít a majú odbornú prípravu na prácu s deťmi, ktoré ešte majú šancu na nápravu v rámci nášho programu.

Nečakané príchody

Naše kapacity žiaľ nestačia na obrovský počet núdznych detí na uliciach. Mnohé už zameškali príliš veľa školy a ich správanie môže byť problematické, čo sťažuje ich rýchle začlenenie do spoločnosti.

Náš tím sa vyhľadáva deti ulice priamo v teréne, aby sme boli schopní pripraviť sa na nové prijatie. Napriek tomu, ak dieťa nás takéto dieťa samo vyhľadá a zaklope na naše dvere, požiada o pomoc, nemôžeme odmietnuť.

POSLEDNÉ RIEŠENIE

Našim cieľom je integrovať každé dieťa späť do miestnej komunity a pripraviť ho tak na plnohodnotný život v spoločnosti.

Ak nie je k dispozícii príbuzný alebo vhodný opatrovník, vieme dieťaťu ponúknuť dočasný domov. V tomto prípade mu zabezpečíme všetky základné životné potreby, vrátane výchovy, disciplíny, zmysluplného trávenia voľného času a samozrejme aj vzdelanie na miestnej základnej škole St. Vitalis Nanga Primary School.

Vladimír Krčméry

*23. July 1960 †20. December 2022

NAŠE ZÁŽITKY

KARIBU!

VITAJTE!

Ak vás zaujíma naša činnosť, s radosťou vás pozývame pozrieť sa na našu galériu.

Nájdete tu obrázky zachytávajúce momenty z našich začiatkov, výlety po Keni, život v Kisumu a oveľa viac.

Galéria